Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

MITSHUBISHI 1000 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI

- Công suất : 1000 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

MITSHUBISHI 1000 KVA

HYUNDAI 90 KVA

- Hiệu động cơ :   HYUNDAI

- Công suất : 90 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz,Vòng tua :  1500/vòng/Phút

HYUNDAI 90 KVA

Máy phát điện Cummins 1000 KVA

- Hiệu động cơ :    CUMMINS

- Công suất : 1000 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện Cummins 1000 KVA

Máy phát điện Cummins 625 KVA

- Hiệu động cơ :   CUMMINS 

- Công suất : 625 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện Cummins 625 KVA

Máy phát điện Cummins 700 KVA

- Hiệu động cơ :    CUMMINS 

- Công suất : 700 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện Cummins 700 KVA

Máy phát điện Mitsubishi 450 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI 

- Công suất : 450 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện Mitsubishi 450 KVA

Máy phát điện Mitsubishi 350 KVA

- Hiệu động cơ :   MITSUBISHI

- Công suất : 350 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện Mitsubishi 350 KVA

Máy phát điện Mitsubishi 45 KVA

- Hiệu động cơ :  MITSUBISHI

- Công suất : 45KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện Mitsubishi 45 KVA

Máy phát điện Mitsubishi 800 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI

- Công suất : 800 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện Mitsubishi 800 KVA

Doosan 187 KVA

- Hiệu động cơ :   DOOSAN

- Công suất : 187 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz

Doosan 187 KVA

Doosan 750 KVA

- Hiệu động cơ :  DOOSAN

- Công suất : 750 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Doosan 750 KVA

Doosan 750 KVA

- Hiệu động cơ :    DOOSAN

- Công suất : 450 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Doosan 750 KVA