Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Máy Phát Điện Cummin 75K

- Hiệu máy : CUMMINS 

- Công suất : 75 kva 

- Hiệu điện thế : 220/380V, 3pha,4dây 

- Tần số : 50/60Hz

Máy Phát Điện Cummin 75K

DCA-15LSK

Model: DCA-15LSK
Rated output: Continuous  12.5/15kVA
Stand by  13.8/16.5kVA
Voltage: 190~220V/200~240V

 

 DCA-15LSK

Máy Phát Điện Cummins 150 KVA

- Hiệu động cơ : Cummins 

- Công suất : 150 KVA 

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha 4 dây 

- Tần số: 50/Hz

Máy Phát Điện Cummins 150 KVA

DCA-20LSK

Model: DCA-20LSK
Rated output: Continuous  17/20kVA
Stand by  18.7/22kVA
Voltage: 190~220V/200~240V

 

DCA-20LSK

Máy Phát Điện Cummins 30KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins 

- Công suất : 30 KVA 

- Hiệu diện thế 220/380V, 3pha 4 dây

Máy Phát Điện Cummins 30KVA

DCA-25ESK

Model: DCA-25ESK
Rated output: Continuous  20/25kVA
Stand by  22/27.5kVA
Voltage: 190~220V/190~240V

DCA-25ESK

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 40KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins 

- Công suất : 40 KVA 

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha 4 dây

- Tần số:  50/Hz

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 40KVA

DCA-25ESI

Model: DCA-25ESI
Rated output: Continuous  20/25kVA
Stand by  22/27.5kVA
Voltage: : 190~220V/190~240V ~480V

DCA-25ESI

Máy Phát Điện Cummins 800KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins

- Công suất : 800 KVA

- Hiệu diện thế : 220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz

Máy Phát Điện Cummins 800KVA

DCA-35SPK

Model: DCA-35SPK
Rated output: Continuous  30/35kVA
Stand by  31.5/36.75kVA
Voltage: 190~220V/200~240V

 

DCA-35SPK

Máy Phát Điện Cummins 500KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins

- Công suất : 500 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz

Máy Phát Điện Cummins 500KVA

DCA-45ESI

Model: DCA-45ESI
Rated output :37/45kVA
Stand by  38.9/47.3kVA
Voltage: 190~220V/190~240V

DCA-45ESI