Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

CATERPILLAR 250 KVA

- Hiệu động cơ :   CATERPILLAR

- Công suất : 250 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

CATERPILLAR 250 KVA