CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT BÌNH PHÚ

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MITSHUBISHI 800 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI

- Công suất : 800 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

MITSHUBISHI 800 KVA

CUMMINS 1000 KVA

- Hiệu động cơ :    CUMMINS

- Công suất : 1000 KVA

- Hiệu diện thế : 220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

CUMMINS 1000 KVA

MITSHUBISHI 1000 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI

- Công suất : 1000 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

MITSHUBISHI 1000 KVA

Máy phát điện Cummins 1000 KVA

- Hiệu động cơ :    CUMMINS

- Công suất : 1000 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện  Cummins 1000  KVA

Máy phát điện Cummins 625 KVA

- Hiệu động cơ :   CUMMINS 

- Công suất : 625 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện  Cummins 625  KVA

Máy phát điện Cummins 700 KVA

- Hiệu động cơ :    CUMMINS 

- Công suất : 700 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện  Cummins 700 KVA

Máy phát điện Mitsubishi 450 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI 

- Công suất : 450 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện  Mitsubishi 450 KVA

Máy phát điện Mitsubishi 350 KVA

- Hiệu động cơ :   MITSUBISHI

- Công suất : 350 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện  Mitsubishi 350 KVA

Máy phát điện Mitsubishi 45 KVA

- Hiệu động cơ :  MITSUBISHI

- Công suất : 45KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện  Mitsubishi 45 KVA

Máy phát điện Mitsubishi 800 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI

- Công suất : 800 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy phát điện  Mitsubishi 800 KVA

Máy Phát Điện DENYO 25 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI

- Công suất : 25 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Máy Phát Điện DENYO 25 KVA

Máy phát điện MITSUBITSHI 1000 KVA

- Hiệu động cơ :    MITSUBISHI

- Công suất : 100 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:          50/60 Hz , 

Máy phát điện MITSUBITSHI 1000 KVA