Máy Phát Điện Cummins

Máy Phát Điện Cummins

Máy Phát Điện Cummins

Máy Phát Điện Cummins

DCA-13LSK

Model: DCA-13LSK
Rated output: Continuous  10.5/13kVA
Stand by: 11/13.7kVA
Voltage: 190~220V/200~240V
380~440V/380~480V

DCA-13LSK

Máy Phát Điện Cummin 650 KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins 

- Công suất : 650 KVA 

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha 4 dây 

- Tần số: 50/Hz ,

Máy Phát Điện Cummin 650 KVA

Máy Phát Điện ISUZU 45K

- Máy Phát điện hiệu : DENYO 

- Hiệu động cơ : ISUZU 

- Công suất : 45KVA

Máy Phát Điện ISUZU 45K

Máy Phát Điện Cummin 440KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins 

- Công suất : 440 KVA 

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha 4 dây 

- Tần số: 50/Hz

Máy Phát Điện Cummin 440KVA

Máy Phát Điện CUMMINS 150 KVA

- Hiệu máy : CUMMINS 

- Công suất : 150 KVA 

- Hiệu điện thế : 220/380V, 3pha,4dây 

- Tần số : 50/60Hz

Máy Phát Điện CUMMINS 150 KVA

Máy Phát Điện Cummin 75K

- Hiệu máy : CUMMINS 

- Công suất : 75 kva 

- Hiệu điện thế : 220/380V, 3pha,4dây 

- Tần số : 50/60Hz

Máy Phát Điện Cummin 75K

Máy Phát Điện Cummins 150 KVA

- Hiệu động cơ : Cummins 

- Công suất : 150 KVA 

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha 4 dây 

- Tần số: 50/Hz

Máy Phát Điện Cummins 150 KVA

Máy Phát Điện Cummins 30KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins 

- Công suất : 30 KVA 

- Hiệu diện thế 220/380V, 3pha 4 dây

Máy Phát Điện Cummins 30KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 40KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins 

- Công suất : 40 KVA 

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha 4 dây

- Tần số:  50/Hz

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS 40KVA

Máy Phát Điện Cummins 800KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins

- Công suất : 800 KVA

- Hiệu diện thế : 220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz

Máy Phát Điện Cummins 800KVA

Máy Phát Điện Cummins 500KVA

- Máy Phát điện hiệu : Cummins

- Công suất : 500 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz

Máy Phát Điện Cummins 500KVA