Máy Phát Điện Doosan

Máy Phát Điện Doosan

Máy Phát Điện Doosan

Máy Phát Điện Doosan

Doosan 187 KVA

- Hiệu động cơ :   DOOSAN

- Công suất : 187 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz

Doosan  187 KVA

Doosan 750 KVA

- Hiệu động cơ :  DOOSAN

- Công suất : 750 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Doosan  750 KVA

Doosan 750 KVA

- Hiệu động cơ :    DOOSAN

- Công suất : 450 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Doosan  750 KVA

Doosan 450 KVA

- Hiệu động cơ :    DOOSAN  

- Công suất : 450 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,  Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Doosan  450 KVA

Doosan 750 KVA

- Hiệu động cơ :   DOOSAN

- Công suất :  750 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz   - Vòng tua :  1500/vòng/Phút

Doosan  750 KVA