Máy Phát Điện Hyundai

Máy Phát Điện Hyundai

Máy Phát Điện Hyundai

Máy Phát Điện Hyundai

HYUNDAI 34 KVA

- Hiệu động cơ :    HYUNDAI

- Công suất : 34 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz

HYUNDAI 34 KVA

HYUNDAI 90 KVA

- Hiệu động cơ :   HYUNDAI

- Công suất : 90 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz,Vòng tua :  1500/vòng/Phút

HYUNDAI 90 KVA

HYUNDAI 100 KVA

- Hiệu động cơ :   HYUNDAI

- Công suất : 100 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz ,Vòng tua :  1500/vòng/Phút

HYUNDAI 100 KVA