Máy Phát Điện KOMATSU

Máy Phát Điện KOMATSU

Máy Phát Điện KOMATSU

Máy Phát Điện KOMATSU

KOMATSU 125 KVA

- Hiệu động cơ : KOMATSU

- Công suất : 125 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz, Vòng tua :  1500/vòng/Phút

KOMATSU 125 KVA

KOMATSU 200 KVA

- Hiệu động cơ: KOMATSU

- Công suất : 200 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz,Vòng tua 1500/vòng/Phút

KOMATSU 200 KVA

KOMATSU 50 KVA

- Hiệu động cơ :  KOMATSU

- Công suất : 50 KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

- Tần số:  50/Hz , Vòng tua :  1500/vòng/Phút

 KOMATSU 50 KVA