Máy Phát Điện Mitsubishi

Máy Phát Điện Mitsubishi

Máy Phát Điện Mitsubishi

Máy Phát Điện Mitsubishi

Máy Phát Điện MITSUBISHI 300 Kva

- Máy Phát điện hiệu : MITSUBISHI 

- Hiệu động cơ : MITSUBISHI 

- Công suất : 300 KVA 

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha 4 dây

Máy Phát Điện MITSUBISHI 300 Kva

Máy Phát Điện MITSUBISHI 150K

- Máy Phát điện hiệu : DENYO

- Hiệu động cơ :  MITSUBISHI

- Công suất : 150KVA

- Hiệu diện thế :220/380V, 3pha  4 dây

Máy Phát Điện MITSUBISHI 150K